Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
mizuumi
Wszystkie ideologie propagowane są
w podobny sposób. Na przykład, dziadków współczesnej młodzieży
wyrzucano ze studiów, jeśli wątpili w naukowe podstawy marksizmu.
Komunizm był szczytowym osiągnięciem ludzkości, wynikiem działania
praw historycznego rozwoju. Również feudalny podział społeczeństwa
na klasy zgodny był podobno z prawami natury danymi
przez Boga, który nawet człowieka ukształtował tak, aby każda jego
część pełniła inną rolę. Katolicy, kiedy im wygodniej, powołują się
na zgodność przykazań z prawem naturalnym, chociaż cała nauka
Kościoła opiera się na prawdzie objawionej. Przykładem nonsensu
może być „święte prawo własności”, choć trudno znaleźć ostrzejsze
potępienie bogactw materialnych i bogaczy niż w Ewangeliach.
Powołując się na prawa natury, należałoby najpierw rozstrzygnąć,
co jest naturalnym zachowaniem, a co nie. Nie jest to łatwe, gdyż
wybór mamy niemal nieograniczony.
— "Krótki kurs nowomowy" Joanna Duda-Gwiazda
Reposted byazia azia

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl