Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 30 2014

mizuumi

October 20 2014

mizuumi
4560 886d
Reposted frompesy pesy viasuf suf

October 18 2014

8934 8f38

October 11 2014

mizuumi
"(...) there is no glory in illness. There is no meaning to it. There is no honor in dying *of*."
— John Green "The Fault in Our Stars"
Reposted byzamknioczy zamknioczy

September 28 2014

mizuumi
Mężczyzna stoi w kuchni, pali papierosa.
(Wtedy mężczyźni palili papierosy.)
Odciski robią mu się na ustach od tych papierosów.
Odciski robią mu się na sercu od takich historii.
— Świetliki, Odciski
Reposted fromdysonanspoznawczy dysonanspoznawczy viasuf suf

September 27 2014

mizuumi
Świat jest wart tyle, ile warta jest suma wiedzy, jaką o nim posiadamy.
— M. Houellebecq "Cząstki elementarne"
Reposted fromhippocampus1987 hippocampus1987

September 26 2014

mizuumi
5936 31e5 500
Reposted fromkammerflimmern kammerflimmern viabookart bookart

September 18 2014

mizuumi
5807 a819 500
Reposted fromdarzyk darzyk viaLibrarians Librarians

September 13 2014

9614 3983

geekygothgirl:

jmiah0192:

Japanese child actress Mana Ashida (little Mako) was embarrassed that she couldn’t pronounce Guillermo Del Toro’s name so he gave her special permission to call him “Totoro-san” instead.

My Neighbor Guillermo Del Toro.

If I don’t reblog this, assume I’m dead.

Reposted fromfrillysherlock frillysherlock viawilcza wilcza

September 01 2014

mizuumi
i jeśli nie spałaś ze mną
w jednym pokoju i nie słyszałaś mojego kaszlu
tłumionego w płucach żeby jej nie obudzić
nie wiesz że potrafię być romantyczny
— Piotr Macierzyński
Reposted frommakethingsphysical makethingsphysical viasuf suf

August 30 2014

mizuumi
Lecz uśmiecham się, bo w teczce niosę książki, po których się spodziewam, że wieczorem dowiem się z nich o samym sobie czegoś, czego jeszcze nie wiem.
— Bohumil Hrabal
Reposted fromlavendowy lavendowy viainthefog inthefog

August 26 2014

mizuumi
8852 21c2
Reposted fromblackdrama blackdrama viabookart bookart
mizuumi
(...) bo któż zdoła oprzeć się, by objerzawszy arcydzieło malarstwa lub przeczytawszy wybitną książkę, nie wziąć części zasługi na siebie, nawet na trzeźwo.
— "Iris" John Bayley
mizuumi
If I asked you now, will you be my prince, will you lay down your armour and be with me forever...
— The Irrepressibles - Two men in love
Reposted frominthefog inthefog
mizuumi
[...] i wtedy, zupełnie niespodziewanie, bo przecież na to czekałem, nadsłuchiwałem, wręcz sam się dopraszałem, nagle mój świat stanął na głowie, poczułem ściskanie w dołku, jak gdybym spadał, i pomyślałem, że jeżeli ta kobieta teraz na mnie spojrzy, zamienię się w siedzącą przed lustrem łysą kobietę w czerwonym szlafroku, od tego przekleństwa nie ma ucieczki, pomyślałem, nie ma, nie ma ucieczki, nie ma, pomyślałem, jest jedna jedyna droga, myślałem, muszę natychmiast wstać i dać tej kobiecie w pysk albo ją przerżnąć.
— Imre Kertész "Kadysz za nienarodzone dziecko"
Reposted fromhippocampus1987 hippocampus1987

August 23 2014

mizuumi
Proszę do mnie napisać. Pisanie jest jak całowanie, tyle że bez ust. Pisanie jest całowaniem głową.

— Daniel Glattauer
Reposted fromblackdrama blackdrama viabookart bookart
mizuumi
3129 8b37 500
Reposted fromuslysz uslysz

August 17 2014

mizuumi
Share what you write. 
Do what you write. 
And then share what you do.

— Eric Liu on TEDCity 2.0
mizuumi
(...) not only does advertising lead to surveillance through the “investor storytime” mechanism, it creates incentives to produce and share content that generates pageviews and mouse clicks, but little thoughtful engagement. Clickbait has become so prominent that even Upworthy, popularizer of spreadable media as a tool for social change, is asking advertisers to consider how much attention readers are paying to content, rather than how many pageviews it generates. Some new media empires are so attached to advertising metrics that they are giving writers days off from “traffic whoring” duty to allow them to produce content that has greater social and informational value. While many newspapers are shielding their reporters from statistics about whether their stories are being read, the increasing importance of digital news outlets to the public sphere suggests we may get less news that helps us engage as citizens and more news designed to get us to click the “next page” button.
http://www.theatlantic.com/technology/archive/2014/08/advertising-is-the-internets-original-sin/376041/

August 05 2014

mizuumi
6381 6cf1 500
Reposted frommarud marud viabookart bookart
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl