Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 22 2015

mizuumi
Wszystkie ideologie propagowane są
w podobny sposób. Na przykład, dziadków współczesnej młodzieży
wyrzucano ze studiów, jeśli wątpili w naukowe podstawy marksizmu.
Komunizm był szczytowym osiągnięciem ludzkości, wynikiem działania
praw historycznego rozwoju. Również feudalny podział społeczeństwa
na klasy zgodny był podobno z prawami natury danymi
przez Boga, który nawet człowieka ukształtował tak, aby każda jego
część pełniła inną rolę. Katolicy, kiedy im wygodniej, powołują się
na zgodność przykazań z prawem naturalnym, chociaż cała nauka
Kościoła opiera się na prawdzie objawionej. Przykładem nonsensu
może być „święte prawo własności”, choć trudno znaleźć ostrzejsze
potępienie bogactw materialnych i bogaczy niż w Ewangeliach.
Powołując się na prawa natury, należałoby najpierw rozstrzygnąć,
co jest naturalnym zachowaniem, a co nie. Nie jest to łatwe, gdyż
wybór mamy niemal nieograniczony.
— "Krótki kurs nowomowy" Joanna Duda-Gwiazda
Reposted byazia azia

April 09 2015

mizuumi
Teraz mdłe pomidory pozbawione saturacji świdrują nos kwaśnym zapachem bez większych nadziei, truskawki obcego pochodzenia, te przyjezdne oszustki matrymonialne: niby karmin szminki, a gryziesz stęchliznę. 

Jedyne, co będziemy za moment jedli nowe, to zasiana tradycyjnie przed Wielkanocą rzeżucha, pełna witamin, z których wydrenowane jest po zimie ciało, tak uparta w pędzie do życia, że nie potrzebuje ziemi: urośnie na tkaninie, na kamieniu. [...]

Niepozorne, suche ziarna jadalnej jednorocznej rośliny - pieprzycy siewnej (Lepidium sativum) zwanej rzeżuchą - pękają nawilgłe i wydzielają aromat bliźniaczy z nasieniem mężczyzny, sadowią się w podłożu, wpuszczając dyskretnie delikatne pęki. 
— Anna Królikiewicz "Żyzne miejsca" (w "Usta" #5)

March 13 2015

mizuumi


Good luck on the other side of things. Your sand was magic.

I wish he could have stayed a while longer.
Reposted fromdarksideofthemoon darksideofthemoon viaotsana otsana
7662 2791 500

this is so amazing look at how the fingertips are changing

Reposted fromblutprinzessin blutprinzessin viaotsana otsana

March 11 2015

mizuumi
Praktyka queer to w moim odczuciu takie właśnie nomadyczne błądzenie. Pusta przestrzeń, żadnych znaków orientacyjnych, żaden gotowy scenariusz nie pasuje. Zakładam buty. Idę. Wracam. Przewracam się. Czasem żyję tym, co realne, czasem tym, co wyobrażone.

Nie mam żadnych "obowiązków gejowskich". Mam tylko jeden obowiązek: wolność, autentyczność.
— "Pedalski nomadyzm" Jacek Kochanowski

January 28 2015

mizuumi
Nie przyszedłem na świat, by pisać  reportaże. Ale może przyszedłem na świat, żeby żyć z kobietą. Czy to nie jest naturalne?
— Albert Camus "Dżuma"
Reposted fromhippocampus1987 hippocampus1987

January 23 2015

mizuumi

Another famous example of animal learning in an equally simple creature is the case of the sea slug. A more contemptibly basic animal is hard to imagine. It is slothful, small, simple and silent. It has a minute brain and it lives its life of eating and sex with an enviable lack of neurosis. It cannot migrate, communicate, fly or think. It just exists. Compared with, say, a cuckoo or even a bumble bee, its life is a cinch. If the idea that simple animals use instincts and complicated ones learn is right, then the sea slug has no need of learning.

Yet learn it can.

— M. Ridley "Genome. The Autobiography of a Species in 23 Chapters"
Reposted fromhippocampus1987 hippocampus1987

January 21 2015

mizuumi
8376 5cc4 500
Takie tam, z bratem :)

January 02 2015

mizuumi
W słuchaniu czai się największe niebezpieczeństwo, słuchać to wiedzieć, to być zorientowanym i być wtajemniczonym, uszy oozbawione są powiek, które mogłyby instynktownie zamknąć się przed tym, co wypowiadane, nie mogą ochronić się przed tym, co zaraz się usłyszy, zawsze jest za późno.
— "Serce tak białe" Javier Marías

December 21 2014

mizuumi

December 18 2014

mizuumi
- Nie jesteśmy dobrymi przyjaciółmi - mówi Pazina, gdy otwieram drzwi od samochodu. - My jesteśmy złymi przyjaciółmi.
- Może i tak - odpowiadam.
- Jesteśmy najgorszymi przyjaciółmi - mówi.
- Może i tak - odpowiadam.
- Ty po prostu nie rozumiesz pewnych podstawowych spraw (...)
- Rozumiem te sprawy - odpowiadam. - Rozumiem sprawy normalnych ludzi, Pazina. One są po prostu gdzieś obok. Ja ich nie chcę. Nie wiedziałbym, co z nimi zrobić.
— "Ślepnąc od świateł" Jakub Żulczyk

December 08 2014

mizuumi
To pierś  innej osoby nas osłania, tylko wtedy, kiedy ktoś jest za nami, za  naszymi plecami, czujemy, że naprawdę mamy w kimś oparcie,  poplecznika, jak mawiano kiedyś, tak jak i w angielskim, "to back" kogoś, kogo nawet nie widzimy, a kto osłania nasze plecy swoją  piersią, która niemal nas muska i w końcu zawsze nas muska,  czasem zaś ów ktoś kładzie nam na ramieniu swą dłoń, uspokajając  nas jej dotykiem i podtrzymując. Śpi tak albo uważa, że tak śpi większość małżeństw i większość związków, oboje na dobranoc  przekręcają się na ten sam bok, tak że jedno odwrócone jest plecami do drugiego przez całą noc i w pełni przekonane, że jest osłaniane  przez niego lub przez nią, przez tego drugiego, a gdy w środku nocy  zbudzi się z koszmarnego snu lub nie może zasnąć spokojnie, gdy  gorączka go trawi lub wydaje mu się, że jest samotny i opuszczony w  ciemnościach, wystarczy tylko się odwrócić i wtedy ujrzeć, tuż obok,  twarz osoby, która osłania, która pozwoli obcałować wszystko, co w  twarzy jest całowalne (nos, oczy i usta; podbródek, czoło i policzki,  to cała twarz) albo, na wpół śpiąca, położy dłoń na ramieniu, żeby  uspokoić lub podtrzymać, a może chwycić się nawet kurczowo.
— Javier Marías "Serce tak białe"; przeł. C.M. Casas
Reposted fromhippocampus1987 hippocampus1987

November 27 2014

mizuumi
Niegdyś upierdliwy i wymagający, stałem się podejrzanie łagodny wobec ludzi, zrozumiałem, że to suki, a tego się nie leczy.
— "Akimudy" Wiktor Jerofiejew
2081 dc84 500
Reposted fromtwice twice viawilcza wilcza

November 19 2014

mizuumi
Reposted frombookart bookart viamunk munk

November 07 2014

3930 70de

scienceshenanigans:

A classic.

I wonder how many denialists bought this issue only to find they’d been trolled so hard.

Reposted fromkaladis-artist kaladis-artist viawilcza wilcza

November 02 2014

mizuumi
Wirtuozka orkiestry w Kairze
gra prześlicznie na harfie i lirze. 
A choć te instrumenty 
nie należą do dętych,
świetnie dmucha. I nieźle też liże.
— Michał Rusinek
mizuumi
Cisseksizm to próba umniejszenia naszych potrzeb samorealizacji. To hollywoodzkie filmy, w których sprowadza się nas do postaci dokonujących tranzycji, uśmiercanych w imię wywołania współczucia w widzach, rekwizytów pokazujących przemianę świadomości głównych bohaterów, najczęściej cismężczyzn, którzy w swojej wspaniałości cismęskości w niektórych historiach nie decydują się pozbawić nas życia, czasem nawet mogą pozwolić nam się w nich zakochać. To też decyzja o ukazaniu takich historii. Granie transpłciowej postaci przez cispłciowego aktora lub cispłciową aktorkę to sposób na karierę. To „odwaga” i „brak strachu przed trudnymi rolami” w rzeczywistości, w której wiele transpłciowych aktorów i transpłciowych aktorek wciąż ma problem ze znalezieniem pracy, a żadne z nich nie może liczyć na zagranie osoby cispłciowej. Bo jakże grać osoby cispłciowe? Przecież to osobowości w całej mierze, nie rekwizyty.
— taki tam, wycinek ze świata queer, by Wiktor Dynarski

November 01 2014

mizuumi

Before And After Photos Of Caterpillars Becoming Butterflies

var imagebase='file://D:/Program Files (x86)/FeedReader/'; Before And After Photos Of Caterpillars Becoming Butterflies (38 pics) 15:56 27.10.2014, Maxx, amazing, World Of Technology It's incredible to think that caterpillars can make such an impressive transformation when they become butterflies. They may transform themselves but as you're about to see, they still share some resemblance to their previous look.

Brahmin Moth


Cecropia


Spicebush Swallowtail


Black Swallowtail


Polyura Sempronius


Acraga Coa


Acharia Stimulea

Phobetron Pithecium

Glass Winged Butterfly


Cerura Vinula

Flannel Moth

Blue Morpho

Isochaetes Beutenmuelleri

Hubbard’s Small Silkmoth

Isa Textula

Pipevine Swallowtail

Spotted Apatelodes

Io Moth

Attacus Atlas


Reposted fromlockes lockes viarybny rybny
mizuumi
Wszechobecność grzechu jest tradycyjnie główną racją bytu Kościoła katolickiego: Kościół ten niejako żyje z grzechu, bezustannie zajęty zmywaniem go, przestrzeganiem przed nim, gromieniem zań, przyjmowaniem wyrazów skruchy, wyznaczaniem pokuty i udzielaniem rozgrzeszenia. Kurczenie się strefy grzechu w nowoczesnym, liberalnym społeczeństwie i umacniająca się tam autonomia moralna jednostki redukuje rolę Kościoła i poważnie zagraża jego interesom.
— Barbara Stanosz, Polityka, 16 maja 1992
Reposted byinthefogMezamezamknioczyMirrrr96ostatnichemicalsister
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl