Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 08 2016

mizuumi
Authors who aim to write serious and important books for children sometimes forget that if a child isn’t motivated to finish a book, then all that fancy stuff halfway through becomes nothing more than self-serving. Authors who aspire only to write mere entertainment, on the other hand, are missing an opportunity: If you’ve got a kid’s attention, why not put it to good use?
http://www.newyorker.com/culture/cultural-comment/the-goosebumps-conundrum-what-makes-a-childrens-book-good

September 07 2016

mizuumi
Seven years ago, my body was made up of entirely different molecules. The process of cellular death and regeneration has gradually replaced me. That vast number of old molecules has reacted, turned into water and CO2, been reprocessed by plants, and stirred back into the biosphere. By now I’m all around you. I’m growing in your window planter. I’m in your soup. You breathe me out and I breathe you in.
— via Dan Graur http://judgestarling.tumblr.com/post/150002927176/am-i-the-same-person-i-was-yesterday-reflections

July 01 2016

mizuumi
Every time I get up there to touch the light bulb and I put the chair in the middle of the floor and I’m about to reach the light, I just get down and kick the chair out from under myself.
— Bourdain quotes somebody he doesn't name

April 29 2016

mizuumi

April 27 2016

mizuumi
Dla orientalisty to język mówi arabskimi ludźmi Orientu, a nie odwrotnie.
— Edward Said

April 24 2016

mizuumi
They took over te Emerald Mountain with its mine and began selling the beautiful stones to buy their ugly weapons.
— "I am Malala" Malala Yousafzai
Reposted byzEveR zEveR
mizuumi
0942 2e9d 500
Reposted byhachi69elewineaOkruszek

March 13 2016

mizuumi
8999 e369 500
Reposted fromjebemtimater jebemtimater viawilcza wilcza

November 25 2015

mizuumi
"When you crush an egg from the outside, you can get tasty scrambled eggs, but when you let it be crushed from the inside, you get a miracle of life." 


— (parafraza z Nimesha Patela)

September 12 2015

mizuumi
His [Gardner's] theories have been heavily criticised on the grounds that there is little empirical evidence for their existence, and also because they pertain more closely to personality types than any latent ‘intelligence’. Psychologists have also argued that in all the other intelligence tests, the different areas of intelligence have more or less correlated, which suggests that it is unlikely someone could be outstanding in one are and not in any others. Despite such criticism, the theory has been widely adopted by teachers, in the same way that schools have been very quick to catch onto the idea of the existence of aural, visual and kinaesthetic learning styles, even though much of the time many of such concepts are without empirical foundation and not properly understood. They are, however, cheap, quick and easy to implement, and reinforce teachers’ self-identity as socially equitable educators.
— "A guide to intelligence (and heritability) for beginners"

September 03 2015

mizuumi
0195 36c9 500
Reposted frommhsa mhsa viawilcza wilcza

May 22 2015

mizuumi
Wszystkie ideologie propagowane są
w podobny sposób. Na przykład, dziadków współczesnej młodzieży
wyrzucano ze studiów, jeśli wątpili w naukowe podstawy marksizmu.
Komunizm był szczytowym osiągnięciem ludzkości, wynikiem działania
praw historycznego rozwoju. Również feudalny podział społeczeństwa
na klasy zgodny był podobno z prawami natury danymi
przez Boga, który nawet człowieka ukształtował tak, aby każda jego
część pełniła inną rolę. Katolicy, kiedy im wygodniej, powołują się
na zgodność przykazań z prawem naturalnym, chociaż cała nauka
Kościoła opiera się na prawdzie objawionej. Przykładem nonsensu
może być „święte prawo własności”, choć trudno znaleźć ostrzejsze
potępienie bogactw materialnych i bogaczy niż w Ewangeliach.
Powołując się na prawa natury, należałoby najpierw rozstrzygnąć,
co jest naturalnym zachowaniem, a co nie. Nie jest to łatwe, gdyż
wybór mamy niemal nieograniczony.
— "Krótki kurs nowomowy" Joanna Duda-Gwiazda
Reposted byazia azia

April 09 2015

mizuumi
Teraz mdłe pomidory pozbawione saturacji świdrują nos kwaśnym zapachem bez większych nadziei, truskawki obcego pochodzenia, te przyjezdne oszustki matrymonialne: niby karmin szminki, a gryziesz stęchliznę. 

Jedyne, co będziemy za moment jedli nowe, to zasiana tradycyjnie przed Wielkanocą rzeżucha, pełna witamin, z których wydrenowane jest po zimie ciało, tak uparta w pędzie do życia, że nie potrzebuje ziemi: urośnie na tkaninie, na kamieniu. [...]

Niepozorne, suche ziarna jadalnej jednorocznej rośliny - pieprzycy siewnej (Lepidium sativum) zwanej rzeżuchą - pękają nawilgłe i wydzielają aromat bliźniaczy z nasieniem mężczyzny, sadowią się w podłożu, wpuszczając dyskretnie delikatne pęki. 
— Anna Królikiewicz "Żyzne miejsca" (w "Usta" #5)

March 13 2015

mizuumi


Good luck on the other side of things. Your sand was magic.

I wish he could have stayed a while longer.
Reposted fromdarksideofthemoon darksideofthemoon viaotsana otsana
7662 2791 500

this is so amazing look at how the fingertips are changing

Reposted fromblutprinzessin blutprinzessin viaotsana otsana

March 11 2015

mizuumi
Praktyka queer to w moim odczuciu takie właśnie nomadyczne błądzenie. Pusta przestrzeń, żadnych znaków orientacyjnych, żaden gotowy scenariusz nie pasuje. Zakładam buty. Idę. Wracam. Przewracam się. Czasem żyję tym, co realne, czasem tym, co wyobrażone.

Nie mam żadnych "obowiązków gejowskich". Mam tylko jeden obowiązek: wolność, autentyczność.
— "Pedalski nomadyzm" Jacek Kochanowski
Reposted bycorkapiekarza corkapiekarza

January 28 2015

mizuumi
Nie przyszedłem na świat, by pisać  reportaże. Ale może przyszedłem na świat, żeby żyć z kobietą. Czy to nie jest naturalne?
— Albert Camus "Dżuma"
Reposted fromhippocampus1987 hippocampus1987

January 23 2015

mizuumi

Another famous example of animal learning in an equally simple creature is the case of the sea slug. A more contemptibly basic animal is hard to imagine. It is slothful, small, simple and silent. It has a minute brain and it lives its life of eating and sex with an enviable lack of neurosis. It cannot migrate, communicate, fly or think. It just exists. Compared with, say, a cuckoo or even a bumble bee, its life is a cinch. If the idea that simple animals use instincts and complicated ones learn is right, then the sea slug has no need of learning.

Yet learn it can.

— M. Ridley "Genome. The Autobiography of a Species in 23 Chapters"
Reposted fromhippocampus1987 hippocampus1987

January 21 2015

mizuumi
8376 5cc4 500
Takie tam, z bratem :)

January 02 2015

mizuumi
W słuchaniu czai się największe niebezpieczeństwo, słuchać to wiedzieć, to być zorientowanym i być wtajemniczonym, uszy oozbawione są powiek, które mogłyby instynktownie zamknąć się przed tym, co wypowiadane, nie mogą ochronić się przed tym, co zaraz się usłyszy, zawsze jest za późno.
— "Serce tak białe" Javier Marías
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl